Skip to content

ŠFL

Florbalem proti drogám a kriminalitě – Školní florbalová liga

Za tímto projektem stojí společnost KD Lignum, s.r.o., která je garantem celého projektu. Pro samotnou školskou ligu bylo založeno občanské sdružení, do jehož kontrolních orgánů budou jmenováni zástupci významných donátorů, sponzorů a partnerů.
Cíle projektu
Chlapci a dívky ve věku 8-13 let (3.-7. třída základní školy)
Prevence kriminality a užívání drog mládeže
Využití volného času
Přivést děti k aktivnímu životnímu stylu
Získání respektu k ostatním účastníkům sportovního klání a učení se spolupráci v kolektivu

Situaci v České republice z hlediska drogové problematiky popisuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog (dále jen „Výroční zpráva“), kterou každoročně publikuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Česká republika, dle Výroční zprávy za rok 2009, vykazuje dlouhodobě nejvyšší míru užívání konopných drog u mladistvých v porovnání s dalšími zeměmi EU. 35 % českých studentů má zkušenost s konopnou drogou, oproti 16 % v zemích EU. I v užívání legálních drog, především alkoholu u mladistvých se Česká republika pohybuje na předních příčkách v porovnání s dalšími zeměmi EU. Dle výsledků studie ESPAD zkušenost s jakýmkoli užitím alkoholu má 98,4 % šestnáctiletých studentů. 48 % 16tiletých Čechů v posledním roce bylo alespoň jednou opilých, zatímco celoevropský průměr činil 39 %. Stejně vysoké jsou i údaje týkající se tabákových výrobků: 57 % šestnáctiletých již okusilo během svého života první cigaretu.

Co se týče kriminality, předkládáme část z dokumentu Ministerstva vnitra „Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011.“:

Pachatelé trestných činů – z hlediska věku převažuje ve struktuře pachatelů kategorie 20-30 let s podílem 34,6 %, na druhém místě je věková skupina 30-40 let a třetí místo zaujímá věková skupina 40-60 let. Z hlediska možné nápravy pachatele a potřebnosti zajištění rychlé, kvalitní a individuální péče je důležitá věková skupina dětí. Děti do 18 let se podílejí v porovnání se všemi pachateli na páchání trestné činnosti 7 %, což je přibližně stejně jako věková skupina mladých dospělých (18-20 let). Pachatelé senioři nad 60 let tvoří marginální skupinu 1,8 %. Ve skladbě pachatelů celkové kriminality podle vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu pachatelé se základní školou a vyučením 45,5 %, následují pachatelé se základní školou bez kvalifikace a pachatelé, u kterých nebylo zjištěno vzdělání nebo se jedná o cizince nebo děti.

Z uvedeného tedy vyplývá, že nejlépe lze ovlivnit prevenci u dětí do 18 let a základní škola, jakožto instituce, kterou projdu všichni děti, má největší možnost působit na svoje žáky. ŠFL se soustředí na mládež od 7 do 13 let, kde je možné děti ovlivnit pomocí sportu, aby tato generace upřednostnila sportovní aktivitu před zahálkou, která následně vyústí v negativní jevy jako již zmiňované užívání drog a kriminalita.

Zároveň se projekt opírá o dokument Zdraví 21, dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (Projednán vládou České republiky dne 30. října 2002 – usnesení vlády č. 1046. Konkrétně CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH: Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti.

Cílem Školské florbalové ligy (dále jen ŠFL) je tedy prevence proti kriminalitě a užívání drog, a to pomocí organizované pohybové aktivity – florbalu. ŠFL tak přispěje k využití volného času dětí ve stávajících sportovních a školských zařízeních a povede je k aktivnějšímu životnímu stylu.

Družstva a hráči

Družstva jsou vytvořena z žáků základních škol v Kladně či kladenském okrese tak, aby bylo možné v průběhu školního roku odehrát všechna utkání Školní florbalové ligy.

Materiální zabezpečení týmu je zajištěno ze strany ŠFL – jak dresy, tak i část vybavení hráčů pro hru: míčky, brankářská výstroj popřípadě bude poskytnuta další materiální pomoc, která se bude odvíjet od stavu vybavení na školách a rozpočtu ŠFL.

Tréninky a trenéři

Spoluúčast škol na projektu ŠFL je nejdůležitější v tomto bodě. Projekt ŠFL počítá s tím, že týmy trénují na své vlastní škole dvakrát týdně 60-90 minut. Škola tedy vyčlení pro tým v odpoledních hodinách čas pro trénink ve své tělocvičně.

Posty trenérů jsou obsazeny učiteli či vedoucími sportovních kroužků na dané škole. V případě, že post trenéra není obsazen, je dosazen externího trenér z řad Kanonýrů Kladno, který je partnerem ŠFL.

Hrací systém

Pro první ročník bylo přihlášeno 8 družstev.
Seznam zúčastněných škol
2.ZŠ Kladno
4.ZŠ Kladno
7.ZŠ Kladno
8.ZŠ Kladno
12.ZŠ Kladno
14.ZŠ Kladno
ZŠ Tuchlovice
ZŠ Kamenné Žehrovice

Soutěž se hraje systémem základní části a následného play-off. Základní část bude odehrána dvoukolově každý s každým, tedy každé z 8 družstev odehraje 14 zápasů. Ze základní části postoupí všechna družstva na finálový turnaj, kde odehrají čtvrtfinále, semifinále, o třetí místo a finále. Týmy do čtvrtfinále budou nasazeny dle výsledků v základní části, tedy 1.-8., 2-7, 3-6 a 4.-5. Vítězové čtvrtfinále postoupí do semifinále. Poražená družstva končí. Vítězové semifinále hrají finále a poražení hrají zápas o třetí místo.

Hrací hala:
SH Bios Kladno

Systém ligy: Celkový počet 8 turnajů – 7 turnajů v základní části a finálový turnaj. Na každém turnaji bude odehráno 8 utkání. Jednotlivá družstva odehrají 14 utkání v základní části, 2 na každém turnaji.

Hrací čas: 2 x 10 minut čistého času (2 minuty pauza).

Rozpis turnaje: Aktuální rozpis je vždy zveřejňován na webu ŠFL.

Turnaj začíná v 8:30 a poslední zápas se odehraje cca od 13:10 (dle časového posunu turnaje). Celková doba trvání zápasu je 40-45 minut.

Pravidla: Zápasy se hrají dle pravidel ČFbU s počtem hráčů 5+1.

Rozhodčí: každé utkání pískají 2 rozhodčí.

Rozpočet ŠFL

Očekávané náklady na jednu sezonu ŠFL jsou cca 950.000,- Kč.

 

Desatero mladého florbalisty

1. Budu hrát čestně

2. Budu dobrým kamarádem všem svým spoluhráčům

3. Budu si vážit svého soupeře

4. Nebudu užívat drogy a jiné toxické látky

5. Nebudu kouřit

6. Nebudu zanedbávat trénink

7. Na hřišti budu podávat maximální sportovní výkon

8. Budu dodržovat kázeň na hřišti

9. Budu respektovat rad trenéra

10. Budu neustále zlepšovat svou fyzickou i technickou připravenost